Egzaminy dyplomowe/rozliczenie roku

Studenci przystępujący do egzaminu magisterskiego

                   zobowiązania:   /do 30 września/:

 1. Sprawdzić w systemie USOSweb czy wszystkie uzyskane zaliczenia i oceny są wpisane, w przypadku braku zaliczeń/ocen – podanie o powtarzanie przedmiotu złożyć w sekretariacie.
 1. 2 egzemplarze pracy magisterskiej wydrukowanej z systemu APD
 2. oświadczenie w sprawie praw autorskich 
 3. formularz absolwenta dla Biura Karier UJ
 4. wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym
 5. 5 fotografii o wymiarach 4,5 x 6,5,
 6. potwierdzenie wpłaty za dyplom mgr (w jęz. polskim 60-zł zł lub za dyplom  w języku polskim i obcym 100.- zł), w przypadku większej ilości odpisów – każdy po 40.- zł
 1. złożyć egzamin magisterski w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od dnia  złożenia pracy  magisterskiej.
 2. W dniu obrony należy zwrócić legitymację studencką.
 3. (poniżej odpowiednie pliki do pobrania)

Przed wydrukiem pracy magisterskiej proszę zapoznać się z komunikatem:

 Archiwum - Zarządzenie 39

(w skrócie)zmiany (apd) są następujące:

Student dostarcza do sekretariatu IHS (może być mailem) nazwisko promotora i tytuł pracy w języku polskim.

         Po wpisaniu w systemie USOS powyższych danych student zostaje upoważniony (po migracji danych) m.in.

         do wpisania tytułu pracy w języku angielskim, do wydruku odpowiednich oświadczeń oraz do przeniesienia

          w ( pdf)  pracy w system apd (patrz Archiwum-Zarzadzenie -  instrukcja logowania, umieszczania prac)

          a następnie wydrukowania pracy magisterskiej.

         Po dostarczeniu ( osobiście, pocztą, kurierem) pracy magisterskiej (2 szt.) w sekretariacie (+ zdjęcia +

         oświadczenia, wniosku (jęz. obcy)), formularza biura karier) sprawdzenie  tzw. sum kontrolnych,  

            Studenci przystępujący do egzaminu    licencjackiego

             zobowiązania: / do 30 września/

 1. Sprawdzić w systemie USOSweb czy wszystkie uzyskane zaliczenia i oceny są wpisane,

 w przypadku braku zaliczeń/ocen – podanie o powtarzanie przedmiotu złożyć w sekretariacie.

2    formularz absolwenta dla Biura Karier UJ

3.   wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym

4.  5 fotografii o wymiarach 4,5 x 6,5,

5.   potwierdzenie wpłaty za dyplom licencjacki (w jęz. polskim 60.-zł  lub za dyplom  w języku polskim i obcym 100.- zł).

6.  złożyć egzamin licencjacki po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w programie studiów

 W dniu obrony należy zwrócić legitymację studencką

(poniżej odpowiednie pliki do pobrania)

Pliki do pobrania

Wzór strony tytułowej

Oświadczenie o zgodności pracy z wersją elektroniczną (załącznik do zarządzenia nr 37 Rektora UJ z 1 czerwca 2012)

Formularz Biura Karier UJ

WNIOSEK  o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych

w tłumaczeniu na języki obce

 

       Studenci wszystkich lat studiów:

      /rozliczenie roku akademickiego 2011/12/

 1. Rozliczenie roku dokonuje się na podstawie danych znajdujących się w systemie USOS.
 2. Studenci winni sprawdzić w systemie USOSweb czy wszystkie uzyskane oceny/zaliczenia

     są wpisane. Niezgodności należy uzgadniać z prowadzącymi zajęcia.

 1. Należy złożyć wniosek o rozliczenie roku poprzez system USOSweb (program do

rozliczenia: (moje studia>zaliczenie etapów>zgłoś program do rozliczenia).

 1. W przypadku niespełnienia wszystkich wymogów należy złożyć podanie

o odpłatne powtarzanie niezliczonych przedmiotów (1pkt ECTS – 40.-zł).

Podanie w nagłówku powinno zawierać imię i nazwisko składającego, określenie roku,

          rodzaju i trybu studiów oraz nazwę przedmiotu z ilością punktów i należną kwotą

     5.  Rozliczenie roku – w nieprzekraczalnym terminie do 30 września.

Data opublikowania: 17.04.2013
Osoba publikująca: Michał Śmidowicz