DYPLOMY I SUPLEMENTY

/19.08.2011/         Ogłoszenia/przypomnienia

DYPLOMY I SUPLEMENTY: Od 1.10.2011 na wniosek studenta : Uczelnia wydaje dodatkowe odpisy dyplomu w dowolnej liczbie w tłumaczeniu na języki: angielski, niemiecki, hiszpański francuski i rosyjski. Za każdy wydany odpis będzie pobierana opłata w wysokości 40.-zł. Uczelnia wydaje nie więcej niż 3 odpisy suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. Suplement jest wydawany bezpłatnie.

Dyplom z jez. obcego (nieobowiązkowy) dostępny w językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, hiszpańskim

Zdjęcia do dyplomu – student zobowiązany jest złożyć zdjęcia do dyplomu przed obroną pracy lub egzaminem dyplomowym (Zarządzenie nr 25 Rektora UJ  z dnia 22.05.2009). 

Drukujemy prace magisterskie (od 1.06. 2011) wyłącznie z systemu USOSweb..

Data opublikowania: 17.04.2013
Osoba publikująca: Michał Śmidowicz