Kurs języka starogreckiego

Szanowni Państwo,
 
w roku akademickim 2022/2023 Jagiellońskie Centrum Językowe organizuje zajęcia z języka starogreckiego, przeznaczone dla studentów Wydziału Historycznego UJ. Poniżej opis:
 
Kurs Język starogrecki - Vestibulum (60 godzin (I i II semestr), grupa I  poniedziałek, 9.45 - 11.15, sala 17, Gołębia 13; grupa II czwartek 8.00- 9.30, sala 17, Gołębia 13) jest lektoratem języka starogreckiego, skierowanym do studentów, którzy nie mieli do tej pory nie mieli styczności z tym językiem. Zajęcia mają  na celu przygotowanie do czytania tekstów oryginalnych zarówno klasycznych, jak i greki chrześcijańskiej. Lektorat opierał się będzie o podręcznik Athenaze t. I oraz dodatkowych materiałów dodatkowych dostarczonych przez prowadzącego (materiały z gramatyki, teksty preparowane i oryginalne). Na zaliczenie kursu będzie składać się obecność, aktywność, kartkówki oraz kolokwium zaliczeniowe.
Osoby, które ukończyły pierwsze dwa semestry lektoratu, mogą kontynuować naukę - zajęcia dla grupy zaawansowanej odbywać się będą w czwartek - 9.45-11.15 (sala 33, Gołębia 13).
 
Zapisy bezpośrednio u prowadzącego zajęcia; prosimy o kontakt pod adresem jakub.kuciak@uj.edu.pl
Data opublikowania: 21.09.2022
Osoba publikująca: Anna Radwan