Rozliczenie roku,rejestracja na przedmioty -

Rejestracja na zajęcia całoroczne (proseminaria, seminaria, część wykładów kursowych) i zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 w systemie USOSweb rozpocznie się 24 września (sobota) 2022 od godz. 16:00 i potrwa do15 października (sobota) 2022 do godz. 23:59

Warunkiem umożliwiającym rejestracje na zajęcia jest ROZLICZENIE roku akademickiego 2021/2022 oraz wpis na 2022/2023.

Aby student mógłby być rozliczony i wpisany na kolejny rok należy zgłosić program do rozliczenia  oczywiście po sprawdzeniu czy wszystkie oceny  i zaliczenia za rok akad. 21/22 zostały wpisane do systemu, O zgłoszenie programu do rozliczenia są proszeni także wszyscy Studenci, którzy powtarzają jakieś przedmioty - usprawni to procedurę rozpatrywania podań, termin składania podań upływa 30 września.

Data opublikowania: 20.09.2022
Osoba publikująca: Anna Radwan