Rekrutacja II stopień- wyjaśnienie

Uprzejmie informujmy , że rekrutacja w każdej turze odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem, który dostępny jest na stronie: https://rekrutacja.uj.edu.pl/studia-ii-stopnia/terminy


 

Zgodnie ze wspomnianym harmonogramem osoby, których termin obrony wyznaczony jest na 15 lub 16 września 2022  mogą wziąć udział w III turze rekrutacji.

 

Graniczną  datą  na dokonywanie zgłoszeń w III turze rekrutacji to 14 września, jednak na etapie wysyłania zgłoszenia rekrutacyjnego nie wymaga się żadnych dokumentów. Wymagane jest jednak uzupełnienie podstawowych (oznaczonych symbolem „*”) informacji o dokumencie upoważniającym kandydata do podjęcia studiów II stopnia. W tym celu w systemie IRK proszę wejść w „moje konto” à „wykształcenie” à w części „wykształcenie średnie” proszę kliknąć „dodaj dokument”. Następnie proszę  wybrać rodzaj dokumentu,(dyplom) uzupełnić rok wydania oraz kraj wydania. Uzupełnienie tych informacji powinno pozwolić na dokonanie zgłoszenia rekrutacyjnego.

 

Termin na zaksięgowanie opłaty rekrutacyjnej to 15 września. Oznacza to, że tego dnia pieniądze muszą znaleźć się na koncie uczelni. Zwracamy uwagę, że system IRK nie jest systemem bankowym, dlatego też wpłaty nie są księgowane w czasie rzeczywistym, a tradycyjne przelewy bankowe mogą być księgowane nawet do 3 dni roboczych. Warto więc dokonać przelewu kilka dni przed datą graniczną lub skorzystać z szybkiej opcji płatności za pośrednictwem systemu Dotpay.

 

Kolejną graniczną datą jest 19 września – do tego dnia kandydaci muszą wprowadzić dane do systemu. Chodzi tutaj o informacje brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Na studiach II stopnia na kierunku historia sztuki są to: średnia ze studiów oraz ocena z egzaminu dyplomowego. Wprowadzenie tych danych jest kluczowe do dokonania przeliczenia wyniku kandydata.

 

Ostatnim krokiem jest uzupełnienie danych szczegółowych o dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów II stopnia – należy tego dokonać przed wydrukowaniem ankiety osobowej do wpisu (chodzi tutaj o numer dokumentu, dokładną datę wydania itp.)
Wpisu na studia można dokonać na podstawie dwóch dokumentów:

  1. Dyplom ukończenia studiów
  2. Zaświadczenie o ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu.

W zależności od tego, na podstawie którego dokumentu kandydat będzie dokonywał wpisu, to informacje szczegółowe uzupełniane są danymi z tego konkretnego dokumentu.

 

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem: rekrutacja@uj.edu.pl

 

Data opublikowania: 05.09.2022
Osoba publikująca: Anna Radwan