Dodatkowe godziny wolne od zajęć dydaktycznych

Zarządzeniem nr 156 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2021/2022

Dodatkowym dniem wolnym od zajęć jest:

− piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia, czyli 20 maj 2022 r.

 

Data opublikowania: 18.05.2022
Osoba publikująca: Edyta Zborowska-Kopacz