PROGRAM ERASMUS+ OGŁOSZENIE STUDENCKIEGO KONKURSU STYPENDIALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

Komisja ds. Programu Erasmus+ Wydziału Historycznego UJ ogłasza konkurs stypendialny dla studentów wszystkich rodzajów studiów oraz doktorantów (niezależnie od przynależności państwowej). Stypendia Erasmus+ umożliwiają podjęcie studiów na uczelniach, z którymi Instytut Historii Sztuki UJ podpisał dwustronne umowy o wymianie studenckiej. Wykaz aktualnie obowiązujących umów oraz dokumentów wymaganych w podaniu znajduje się na stronie: http://www.ihs.uj.edu.pl/wiadomosci/erasmus.

Rekrutacja na program Erasmus+ studia odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb w terminie 10-30.01.2022.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z procedurą konkursową uprzejmie proszę o kontakt mailowy lub osobisty w czasie mojego dyżuru. Proszę również o doręczanie zaświadczeń o znajomości języka obcego w formie papierowej (do sekretariatu na półkę z moim nazwiskiem lub w formie skanu na mój adres email). Wszystkie inne dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej w systemie USOSweb.

TERMIN REKRUTACJI UPŁYWA 30 STYCZNIA

Mateusz Grzęda

Koordynator Programu Erasmus/Socrates w Instytucie Historii Sztuki UJ

Data opublikowania: 10.01.2022
Osoba publikująca: Agata Dworzak