HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ

1. Historia technik artystycznych: 31 stycznia, od godz. 9:00 w gabinecie 50 

2. Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej: 7 lutego, godz.11:00 test pisemny, Sala Lanckorońskich,  8-9 lutego egzamin ustny w gabinecie, od godz. 10:00

3. Historia sztuki średniowiecznej: 1 lutego, godz. 8:30, test pisemny Sala Lanckorońskich, egzamin ustny 1-3 lutego w gabinecie, w podziale alfabetycznym

4. Historia sztuki XIX wieku: 1 lutego godz. 10:00, Sala Lanckorońskich, część ustna w dniach następnych w gabinecie 48  

5. Historia sztuki XX i XXI wieku: 10 lutego, od  godz. 11:00, sala 8, 11 lutego, od godz.11:00, sala 43

6. Polskie prawo ochrony zabytków: 8 lutego, godz.12:30, Sala Lanckorońskich

7. Ikonografia architektury średniowiecznej: 31 styczeń godz.12:00, Sala Lanckorońskich

8. Filozoficzne podstawy badań nad sztuką: 3 lutego, godz. 9:00, sala 8, 4 lutego, godz. 9:00, sala 43

9. Rynek sztuki: 3 lutego, godz. 12.00, sala 36, 4 lutego, godz. 11.30, sala 39

10. Bibliografia i technologie informacyjne: 3 lutego, godz. 12, sala 39, test 1 i 2 grupa

 

STUDIA II STOPNIA HISTORIA SZTUKI

1. Dzieje myśli o sztuce - ćwiczenia: 2 lutego, godz. 9:00, sala 8

2. Dzieje myśli o sztuce:  10 lutego, godz. 9:00, sala 43

3. Antropologia kultury: 31 stycznia, godz. 11:00-12:00, w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, w sali 9

4. Muzeum i galeria jako przestrzeń ekspozycyjna: 11 lutego, godz. 15:30, sala 8

 

ODK

1. Historia technik artystycznych: 1 lutego, od 9:00, w gabinecie 50

2. Regionalne dziedzictwo kulturowe i jego ochrona: 4 lutego, godz. 9:30, sala 36

3. Dziedzictwo kultury cerkiewnej​:  7 lutego, godz. 12:00, Sala Lanckorońskich

4. Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego: 1 lutego, godz. 9:00, sala 43

5. Ochrona krajobrazu kulturowego: 31 stycznia, godz.10:00 sala 8

6. Polskie prawo ochrony zabytków: 8 lutego godz.12:00, Sala Lanckorońskich

7. Plan zagospodarowania przestrzennego - podstawy prawne i zasady tworzenia: 2 lutego, godz. 17:45, sala 40

8. Filozoficzne podstawy badań nad sztuką:  1 lutego, godz. 9:00, sala 36, 2 lutego, 10:30, sala 36

9. Historia i podstawy muzealnictwa: 4 lutego, godz. 10:00, sala 39

10. Rynek sztuki: 4 lutego, godz. 11.30, sala 39

11. Muzeum i galeria jako przestrzeń ekspozycyjna: 11 lutego, godz. 15:30, sala 8

Data opublikowania: 30.12.2021
Osoba publikująca: Agata Dworzak