Dodatkowe dni wolne od pracy w 2022 roku

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 142 Rektora UJ z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie: dni wolnych od pracy w 2022 roku, niniejszym informujemy, że decyzją Rektora:

1) Ustala się dzień 7 stycznia 2022 roku (piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 roku – Nowy Rok

2) Ustala się dniami wolnymi od pracy, bez konieczności odpracowania, dzień 2 maja 2022 roku (poniedziałek) oraz dzień 31 października 2022 roku (poniedziałek).

 

Data opublikowania: 30.12.2021
Osoba publikująca: Agata Dworzak