Apel o dobrowolne udostępnienie informacji o fakcie przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci!

W nawiązaniu do apelu wystosowanego do całej Społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Pana Rektora prof. Jacka Popiela serdecznie zachęcam i proszę wszystkich Państwa Studentów o dobrowolne udostępnienie informacji o fakcie przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19 w formie okazania zaświadczenia (certyfikatu) potwierdzającego odbycie pełnego cyklu szczepienia. 

Certyfikaty szczepienia prosimy przesyłać do 1 grudnia 2021 wyłącznie z poczty w domenie uj.edu.pl na adresy pracowników Sekretariatu Instytutu:

  1. Studenci historii sztuki: anna.1.radwan@uj.edu.pl
  2. Studenci odk: edyta.zborowska-kopacz@uj.edu.pl

W załączeniu przekazujemy do zapoznania się klauzulę informacyjną dla studentów UJ dotyczącą dobrowolnego przekazania informacji o zaszczepieniu.

Dyrekcja Instytutu Historii Sztuki UJ

Apel Rektora UJ prof. Jacka Popiela

Szanowni Państwo,

w związku z dynamicznym rozwojem kolejnej fali pandemii COVID-19 i troską o zdrowie pracowników, studentów i doktorantów, zwracam się do Społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego z prośbą o dobrowolne udostępnienie informacji o fakcie przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19 w formie okazania zaświadczenia (certyfikatu) potwierdzającego odbycie pełnego cyklu szczepienia. 

Pozyskane informacje będą pomocne w przygotowaniu organizacji funkcjonowania  uczelni w okresie pandemii w sposób zapewniający możliwie najbezpieczniejsze warunki pracy i kształcenia.

Z uwagi na fakt, że pozyskane dane mają charakter wrażliwy, Uniwersytet  dołoży szczególnej staranności w zakresie ich zabezpieczenia i zapewnia, że wykorzysta uzyskane informacje wyłącznie w celu przeciwdziałania zagrożeniom epidemicznym, w interesie całej Społeczności akademickiej. Informacje te posłużą wyłącznie odpowiedniemu zorganizowaniu pracy i kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Jeśli zdecydują się Państwo poinformować o fakcie bycia zaszczepionym przeciwko COVID-19, proszę o przekazanie tej informacji bezpośrednio do upoważnionych osób, które zwrócą się do Państwa z taką prośbą. Informacje te kierować należy na adres poczty uniwersyteckiej (wyłącznie w domenie uj.edu.pl). Będą to w przypadku studentów/doktorantów – Sekretariaty Instytutów UJ.

Proszę o przekazanie informacji do 1 grudnia 2021 r.

Podkreślam, że osoby, którym informacje zostaną przekazane, zobowiązane są zachować je w poufności, a Uniwersytet wykorzysta te dane wyłącznie w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się SARS- CoV-2 wśród Społeczności akademickiej.

Z góry dziękuję Państwu za reakcję na powyższy apel i tym samym przyczynienie się do umożliwienia władzom uczelni podjęcia odpowiednich działań zwiększających bezpieczeństwo Wspólnoty akademickiej. Jedynie będąc odpowiedzialnymi i troszcząc się wzajemnie o swoje zdrowie, jesteśmy w stanie przeciwstawić się dalszemu rozwojowi pandemii.

Z życzeniami zdrowia,

Prof. dr hab. Jacek Popiel

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data opublikowania: 25.11.2021
Osoba publikująca: Agata Dworzak