Historia technik artystycznych - ćwiczenia w Muzeum UJ

Pan prof. Piotr Krasny uprzejmie informuje i prosi, aby studenci na zajęcia z Historii technik artystycznych (część zajęć w Muzeum UJ) pojawili się 5 minut przed wkładem na dziedzińcu Collegium Maius - Muzeum UJ. 

Uprzejmie przypominamy, że na zajęciach w Muzeum obowiązują muzealne przepisy sanitarne - wszyscy studenci mają obowiązek noszenia na całych zajęciach maseczek zakrywających usta i nos oraz rękawiczek ochronnych

Data opublikowania: 05.10.2021
Osoba publikująca: Agata Dworzak