HARMONOGRAM LETNIEJ POPRAWKOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ

Egzaminy w formie stacjonarnej

Egzaminy przeprowadzone w formie stacjonarnej przy zachowaniu wszystkich obowiązujących zasad reżimu sanitarnego

Historia sztuki

Wstęp do historii sztuki: 13 września godz. 10:00, Sala Lanckorońskich i sala 40

Historia sztuki nowożytnej: 2 września test Sala Lanckorońskich i sala 40, godz. 12:00, 3 września egzamin ustny godz 9:00 sala 43

ODK

Historia sztuki powszechnej: 15 września, godz. 12:00-14:00, Sala Lanckorońskich i sala 40

Historia sztuki polskiej: 2 września, godz. 15:30, Sala Lanckorońskich 

Egzaminy w trybie zdalnym

Egzaminy w trybie zdalnym, odbwają się na platformie e-learningowej wskazanej przez prowadzącego egzamin.


Historia sztuki

Język łaciński:  10 września o godz. 10:00 wcześniej możliwe konsultacje 6 września godz. 13:00-14:00 MS Teams wk9o5ke

Historia sztuki starożytnej: 2 września, od godz. 9:00,  szczegóły odnośnie egzaminu otrzymają Państwo od prowadzacego , egzamin ustny na platformie MS Teams

Ikonografia: 6 września godz. 12:00

Podstawy krytyki artystycznej (wykład): 3 września godz. 10:00

Podstawy krytyki artystycznej - zaliczenie ćwiczeń - esej powinien zostać przesłany mailowo do 5 września

Historia sztuki średniowiecznej (dla uprawnionych osób): 9 września godz. 9:00

Hiistoria sztuki średniowiecznej cz.1 zaliczenie: 15 września godz. 16:00 (platforma Pegaz)

Nauki Pomocnicze historii:  7 września godz. 9:00

Studenci, którzy chcą zdawać egzamin, proszeni są o  zgłaszanie do prof. Piecha.

Jest to jedyny termin egzaminu  

Studia II stopnia

Metodologia: 6 września od godz. 9:00

Doktryny konserwatorskie w ujęciu historycznym: 2 września od godz. 9:00. Prośba o zgłaszanie się chętnych na egzamin drogą mailową z wykładowcą w celu uzgodnienia godziny.

Rola dziedzictwa w określaniu tożsamości społecznej:  Odnośnie szczegółów Pan prof. Krasny prosi o kontakt na dyżurze.

Ochrona dóbr kultury

Doktrny konserwatorskie w ujęciu historycznym: 2 września od godz. 9:00. Prośba o zgłaszanie się chętnych na egzamin drogą mailową z wykładowcąw celu uzgodnienia godziny

Podstawy konserwacji zabytków architektury: 1 września godz. 9:00

Wstęp do historii sztuki i styloznawstwo: 7 września, godz. 10:00

Inwentaryzacja .Podstawy teoretycze: 7 września, godz. 12:00

Ochrona dziedzictwa w prawodawstwie :7 września, godz. 12:00

Data opublikowania: 09.08.2021
Osoba publikująca: Anna Radwan