EGZAMIN DYPLOMOWY (kobyła) z historii sztuki i odk

Dyrekcja Instytutu uprzejmie informuje, że egzamin dyplomowy z historii sztuki i odk odbędzie się w następujących terminach: 

Egzamin dyplomowy z historii sztuki

1 lipca, od godz. 9:00 

2 lipca, od godz. 9:00 

Egzamin dyplomowy z odk

1 lipca, od godz. 9:00 

2 lipca, od godz. 9:00 

Egzaminy przeprowadzone będą w formie stacjonarnej w Instytucie Historii Sztuki UJ, przy zachowaniu wszystkich obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. 

Procedura

Zapisu na egzamin dyplomowy dokonuje się osobiście sekretariacie lub mailowo za pośrednictwem poczty elektronicznej w domenie student.uj.edu.pl (z innych nie będą przyjmowane

Listy zostaną zamknięte, zgodnie z regulaminem studiów, na 4 dni przed egzaminem, wtedy żadnych zmian już nie można dokonać. 

Przypomnienie

Do egzaminu dyplomowego dopuszczone są wyłącznie osoby, które uzyskały oceny lub zaliczenia ze wszystkich przedmiotów ujętych w programie studiów

Data opublikowania: 31.05.2021
Osoba publikująca: Agata Dworzak