Ćwiczenia zabytkoznawcze (praktyka inwentaryzacyjna)

Szanowni Państwo,

Tegoroczne ćwiczenia zabytkoznawcze (praktyka inwentaryzacyjna) w formie tradycyjnej – wyjazdowej nie odbędą się. Studenci będą mogli uzyskać zaliczenie na podstawie „wirtualnego” udziału w inwentaryzacji zbiorów krakowskiego klasztoru dominikańskiego, prowadzonej pod kierownictwem dra Marcina Szymy. Każdy ze studentów będzie miał obowiązek przygotowania wedle załączonej instrukcji 5 haseł, obejmujących przede wszystkim opis dzieł sztuki, na podstawie otrzymanego zestawu zdjęć. W tym celu należy kontaktować się po 7 kwietnia (przerwie świątecznej) mailowo z drem Szymą (marcin.szyma@uj.edu.pl). Pracę tę będzie należało wykonać najdalej do 15 czerwca.

 

Dr Urszula Bęczkowska

Mgr Weronika Grzesiak

Dr hab. Michał Kurzej

Dr hab. Rafał Quirini-Popławski

Mgr Wojciech Sowała

Data opublikowania: 10.03.2021
Osoba publikująca: Agata Dworzak