Opłaty za powtarzanie przedmiotów

Sekretariat Instytutu uprzejmie informuje, że w systemie USOS zostały naliczone opłaty za powtarzane przedmioty  z semestru letniego

Uprzejmie prosimy, aby wszyscy studenci, którzy powtarzają przedmioty sprawdzili w systemie czy naliczenia się zgadzają. Prosimy także o terminową płatność.

Data opublikowania: 09.03.2021
Osoba publikująca: Anna Radwan