HARMONOGRAM ZIMOWEJ POPRAWKOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ

HISTORIA SZTUKI 

1. Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej: 22 lutego, od godz. 10:00

2. Historia sztuki średniowiecznej: 23-24 lutego, od 9:00

3. Historia sztuki XIX wieku: 18 lutego, godz. 10:00 test online z ilustracjami, następnie część ustna

4. Historia sztuki XX i XXI wieku: 24 lutego, od godz. 9:00

5. Polskie prawo ochrony zabytków: 23 lutego, godz. 11:00

6. Historia technik artystycznych: 24 lutego, godz. 9:00

STUDIA II STOPNIA HISTORIA SZTUKI

1. Dzieje myśli o sztuce: 23 lutego od godz. 9:00

2. Muzeum i galeria jako przestrzeń ekspozycyjna (spec. kuratorska): 24 lutego, godz. 18:00

ODK

1. Wstęp do historii sztuki i styloznawstwo:  18 lutego, godz. 10:00  

2. Nauki pomocnicze historii: 22 lutego, godz. 12:00

3. Historia i podstawy muzealnictwa​: 18 lutego, od godz. 9:00 (kolejność alfabetyczna)

4. Dziedzictwo kultury cerkiewnej: 22 lutego, od godz. 10:00

5. Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego: 22 lutego od godz. 10:00, po wczesniejszym kontakcie z prowadzacym andrzej.siwek@uj.edu.pl, w celu uzgodnienia formy komunikacji 

6. Ochrona zasobów wizualnych...

7. Polskie prawo ochrony zabytków 22 lutego, godz: 12:00

8. Muzeum i galeria jako przestrzeń ekspozycyjna: 24 lutego, godz. 18:00

9. Promocja dziedzictwa kulturowego: 11 lutego, godz. 12:00

10. Międzynarodowe uwarunkowania prawne i instytucjonalne ochrony dziedzictwa kulturowego: 22 lutego, godz. 10:00

11. Historia technik artystycznych: 24 lutego, godz. 9:00

12. Zabytki w odbiorze społecznym: 23 lutego, godz. 9:00

13. Wstęp do archeologii: 19 lutego

Data opublikowania: 10.02.2021
Osoba publikująca: Agata Dworzak