Historia technik artystycznych z prof. Piotrem Krasnym na MS Teams

Prof. Piotr Krasny musi z powodu choroby odbyć w tym tygodniu on-line wykłady z historii technik artystycznych dla studentów I roku historii Sztuki i Ochrony Dóbr Kultury. Dzisiaj zostanie rozesłana do uczestników wykładu prezentacja na temat technik rzeźby, a do jutrzejszego popołudnia - na temat technik graficznych. W godzinach, na które zostały zaplanowane wykłady, proszę połączyć się z Profesorem w aplikacji Teams za pomocą kafelka, który powinien znajdować się pod zakładką Zespoły na Państwa koncie w tej aplikacji.

Na wszelki wypadek przekazujemy również linki do wykładów:

ODK:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6d5b19d9263446538168df9b09fe0213%40thread.tacv2/conversations?groupId=4ad4927f-35e6-4804-a7b2-40bf34338c88&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb
HS:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aef1a3e97a7704362a44eaceb7de1caf8%40thread.tacv2/conversations?groupId=43af488a-c5ca-4cc6-bacf-b2d780345960&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

Data opublikowania: 13.10.2020
Osoba publikująca: Agata Dworzak