ELEKTRONICZNY TRYB SKŁADANIA PODAŃ

Informujemy, że wszystkie podania w sprawach studenckich adresowane do zastępcy dyrektora mogą być składane drogą elektroniczną. Równocześnie informujemy, że dla zapewnienia właściwego obiegu dokumentów należy je przesyłać z kont studenckich w domenie uj.edu.pl i na adres sekretariatu Instytutu (ihs@uj.edu.pl).

Data opublikowania: 16.09.2020
Osoba publikująca: Agata Dworzak