Godziny pracy sekretariatu i rozliczenie roku akademickiego 2019/2020

Rozliczenie roku akademickiego 2019/2020

Sekretariat Instytutu przypomina wszystkim Studentom o obowiązku zgłoszenia programu studiów do rozliczenia. Bez rozliczenia programu, Student nie będzie miał możliwości rejestracji na zajęcia.

O zgłoszenie programu do rozliczenia są proszeni także wszyscy Studenci, którzy powtarzają jakieś przedmioty - usprawni to procedurę rozpatrywania podań.

 

Godziny pracy sekretariatu Instytutu

Sekretariat Instytutu Historii Sztuki wznawia przyjmowanie studentów  w sprawach ważnych, wymagających kontaktu osobistego,

w godzinach  od 11:00-13:00 od poniedziałku  do czwartku (piątek jest dniem wewnętrznym),

pod warunkiem przestrzegania szczególnych ograniczeń epidemicznych tj. posiadania maseczki i rękawiczek ochronnych.


We wszystkich innych sprawach nie wymagających kontaktu osobistego, zachęcamy Państwa do kontaktu mailowego i telefonicznego od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-13:00.

dla kierunku historia sztuki: Anna Radwan, e-mail: anna.1.radwan@uj.edu.pl

dla kierunku ochrona dóbr kultury: Edyta Zborowska-Kopacz, e-mail: edyta.zborowska-kopacz@uj.edu.pl

Data opublikowania: 15.09.2020
Osoba publikująca: Agata Dworzak