PROGRAM ERASMUS+ OGŁOSZENIE II STUDENCKIEGO KONKURSU STYPENDIALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych ogłosił dodatkowy konkurs stypendialny na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na II semestr roku akademickiego 2020/2021.

Konkurs stypendialny przeznaczony jest dla dla studentów wszystkich rodzajów studiów oraz doktorantów (niezależnie od przynależności państwowej). Stypendia Erasmus+ umożliwiają podjęcie studiów na uczelniach, z którymi Instytut Historii Sztuki UJ podpisał dwustronne umowy o wymianie studenckiej. Wykaz aktualnie obowiązujących umów oraz dokumentów wymaganych w podaniu znajduje się na stronie: http://www.ihs.uj.edu.pl/wiadomosci/erasmus.

Uwaga: w ramach dodatkowego konkursu do dyspozycji są jedynie miejsca niewykorzystane w ramach zasadniczego konkursu, w związku z czym jest tylko jedno wolne miejsce w Wiedniu oraz po dwa miejsca w Walencji i na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Do pozostałych ośrodków dostępne są miejsca jak w w/w wykazie.

II Rekrutacja na program Erasmus+ studia odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb w terminie 14.09-25.09.2020.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z procedurą konkursową proszę o kontakt mailowy: mateusz.grzeda@uj.edu.pl Proszę również o doręczanie zaświadczeń o znajomości języka obcego w formie papierowej (do sekretariatu na półkę z moim nazwiskiem) lub w formie skanu na ww. adres email. Wszystkie inne dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej w systemie USOSweb.

 

TERMIN REKRUTACJI UPŁYWA 25 WRZEŚNIA

 

Mateusz Grzęda

Koordynator Programu Erasmus/Socrates w Instytucie Historii Sztuki UJ

Data opublikowania: 04.09.2020
Osoba publikująca: Agata Dworzak