Egzamin ze Wstępu do historii sztuki (dla uprawnionych)

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną za zgodą dyrekcji egzamin ze Wstępu do historii sztuki (egzamin dla uprawnionych studentów II roku) odbędzie się 3 września w formie zdalnej.

Szczegóły egzmainu zostaną podane studentom drogą mailową niezwłocznie po ich ustaleniu. 

Data opublikowania: 27.08.2020
Osoba publikująca: Agata Dworzak