Obowiązek przystąpienia do "kobyły"

Dyrekcja Instytutu uprzejmie przypomina Studentom III roku historii sztuki i odk, że wszystkie osoby, które mają do zaliczenia tylko seminarium dyplomowe mają obowiązek przystąpienia do "kobyły" w lipcu (14-15 lipca). 

Nieprzystąpienie do egzaminu w terminie lipcowym będzie można usprawiedliwiać jedynie poprzez wniesienie podania do Pani Prodziekan Wydziału Historycznego ds. studenckich z usprawiedliwieniem nieobecności, zwolnieniem lekarskim (zgodnie z regulaminem studiów) oraz prośbą o wyznaczenie kolejnego terminu egzaminu dyplomowego.

Kobyła odbywać się będzie zdalnie w dniach 14-15 lipca. 

Wszystkie osoby planujące przystąpienie do "kobyły" w lipcu są proszone o zgłoszenie tego faktu do Sekretariatu drogą mailową do piątku 10 lipca z podaniem daty egzaminu.

Data opublikowania: 03.07.2020
Osoba publikująca: Agata Dworzak