Dyżury Sekretariatu IHS w trakcie trwania epidemii

W związku z zaleceniami Dziekana Wydziału Historycznego prof. dr hab. Jana Święcha, Dyrekcja Instytutu ustanawia dyżury Sekretariatu Instytutu, 2 razy w tygodniu: we wtorki i w czwartki, w godz. 10:00-13:00.

Wszystkie sprawy studenckie najlepiej załatwiać za pośrednictwem poczty mailowej (dla przypomnienia):

dla kierunku historia sztuki: Anna Radwan, e-mail: anna.1.radwan@uj.edu.pl

dla kierunku ochrona dóbr kultury: Edyta Zborowska-Kopacz, e-mail: edyta.zborowska-kopacz@uj.edu.pl

Data opublikowania: 15.04.2020
Osoba publikująca: Agata Dworzak