ODWOŁANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W INSTYTUCIE

Uwaga! Szanowni Państwo! W związku z zarządzeniem nr 24 Rektora UJ z 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także  informacją uzyskaną od Dziekana Wydziału Historycznego ODWOŁUJE SIĘ WSZYSTKIE ZAJECIA (wykłady, ćwiczenia, proseminaria i seminaria) W INSTYTUCIE ze skutkiem natychmiastowym, do odwołania.
Sekretariat oraz Biblioteka Instytutu będą zamknięte od 11 marca, do odwołania.

Data opublikowania: 10.03.2020
Osoba publikująca: Agata Dworzak