Szkolenie BHK - zapisy

Informacje dotyczące możliwości uzupełnienia zaległego z semestru zimowego „Szkolenia BHK” oraz wszelkie terminy związane ze szkoleniem zamieszczone są na stronie http://www.ibhp.uj.edu.pl  w zakładce szkolenia.

Studenci i doktoranci zapisują się na szkolenia samodzielnie w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

W celu zapisania na szkolenie należy:

  1. Zalogować się na stronę: pegaz.uj.edu.pl.
  2. Przeszukać kursy wpisując „bhp".
  3. Wybrać kurs „Dodatkowe szkolenie BHK-1 2019/2020” link do kursu https://pegaz.uj.edu.pl/course/view.php?id=425893
  4. Pojawi się komunikat „Zapisz mnie".
  5. Zaakceptować zapisanie.
  6. Otwiera się strona kursu.
  7. Można sprawdzić poprawność zapisu poprzez wejście w zakładkę „Uczestnicy" i wyszukanie swojej osoby wśród uczestników.
  8. Wypełnić „ Informacje o uczestniku" (niezwłocznie po zapisaniu do kursu) – uzyskanie 10 punktów jest warunkiem koniecznym zaliczenia szkolenia. 
  9. „Informacja o uczestniku" jest sprawdzana przez prowadzącego .

Każda osoba ( po sprawdzeniu zadania przez prowadzącego ) otrzyma informację zwrotną w kursie o ilości uzyskanych punktów oraz ewentualnej konieczności uzupełnieniu informacji. Informacja ta będzie widoczna po otworzeniu zadania oraz w zakładce oceny.

Planowany termin szkolenia: od 13 maja 2020 r. do 2 czerwca 2020 r.

Data opublikowania: 24.02.2020
Osoba publikująca: Agata Dworzak