TERMINY OBOWIĄZKOWYCH ĆWICZEŃ TERENOWYCH

Dyrekcja Instytutu przypomina, że uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych jest obowiązkowe dla wszystkich studentów i warunkuje zaliczenie programu studiów. Uczestnictwo w ćwiczeniach studenci potwierdzają zapisem na dany przedmiot w systemie USOS oraz własnoręcznym podpisem na liście w sekretariacie. Wszystkie osoby, które się wpisały, a nie pojadą na ćwiczenia terenowe w maju z przyczyn innych niż potwierdzona zaświadczeniem lekarskim choroba - będą musiały pokryć koszty przejazdu i niewykorzystanych noclegów.

Tegoroczne obowiązkowe ćwiczenia terenowe odbędą się w następujących terminach:

11-13.05 - Małopolska - Ziemia Sandomierska (I rok historii sztuki)

11-15.05 - Sztuka Śląska (II rok historii sztuki)

11-15.05 - Łódź-Warszawa (III rok historii sztuki)

4-6.05 - Analiza zabytków in situ (I rok ochrony dóbr kultury)

18-20.05 - Dziedzictwo artystyczne ziem dawnej Rzeczypospolitej (III rok ochrony dóbr kultury)

Data opublikowania: 17.02.2020
Osoba publikująca: Agata Dworzak