Godziny dziekańskie 31 października

Na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego UJ, Prodziekan Wydziału Historycznego dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak ustanowiła we czwartek 31 października 2019 godziny dziekańskie od godziny 13:00, z obowiązkiem odbycia zajęć w innym terminie lub w innej formie.

Data opublikowania: 28.10.2019
Osoba publikująca: Agata Dworzak