Nowy Regulamin studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uprzejmie przypominamy i informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie: Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich od 1 października 2019 wchodzi w życie nowy Regulamin studiów obowiązujący wszystkich studentów na Uniwersytecie. 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zapisami nowego Regulaminu, który dostępny jest na stronie Uniwersytetu oraz na stronie Instytutu w zakładce "Regulaminy studiów".

 

Data opublikowania: 07.10.2019
Osoba publikująca: Agata Dworzak