PROGRAM ERASMUS+ OGŁOSZENIE II STUDENCKIEGO KONKURSU STYPENDIALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych ogłosił dodatkowy konkurs stypendialny na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na II semestr roku akademickiego 2019/2020.

Konkurs stypendialny przeznaczony jest dla studentów wszystkich rodzajów studiów oraz doktorantów (niezależnie od przynależności państwowej). Stypendia Erasmus+ umożliwiają podjęcie studiów na uczelniach, z którymi Instytut Historii Sztuki UJ podpisał dwustronne umowy o wymianie studenckiej. Wykaz aktualnie obowiązujących umów oraz dokumentów wymaganych w podaniu znajduje się na stronie: http://www.ihs.uj.edu.pl/wiadomosci/erasmus.

Uwaga: w ramach dodatkowego konkursu do dyspozycji są jedynie miejsca niewykorzystane w ramach zasadniczego konkursu, w związku z czym nie ma już wolnych miejsc w Bazylei i ograniczona jest ilość miejsc na Uniwersytecie w Pawii (brak miejsc dla studentów studiów licencjackich, tylko 1 miejsce dla studentów studiów magisterskich) oraz na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie (tylko dwa wolne miejsca). Do pozostałych ośrodków dostępne są miejsca jak w w/w wykazie.

II Rekrutacja na program Erasmus+ studia odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb w terminie 16.09-11.10.2019.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z procedurą konkursową zapraszam na mój dyżur (informacja o terminie w zakładce Dyżury). Proszę również o doręczanie zaświadczeń o znajomości języka obcego w formie papierowej (na moje ręce albo do sekretariatu na półkę z moim nazwiskiem). Wszystkie inne dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej w systemie USOSweb.

TERMIN REKRUTACJI UPŁYWA 11 PAŹDZIERNIKA

Mateusz Grzęda

Koordynator Programu Erasmus/Socrates

w Instytucie Historii Sztuki UJ

Data opublikowania: 04.09.2019
Osoba publikująca: Agata Dworzak