EGZAMIN DYPLOMOWY i obrony prac dyplomowych

Studenci, którzy chcą złożyć egzamin dyplomowy i obronić pracę do końca ostatniego roku w ramach toku studiów (licencjat/magisterium) mają obowiązek rejestracji tytułu pracy i wszystkich danych w sekretariacie Instytutu w nieprzekraczalnym terminie do  1  września.

EGZAMINY DYPLOMOWE:

Historia sztuki: 3-4.09. od godz. 9:00

ODK: 4.09. od godz. 10:30

Zapisy na egzamin dyplomowy ("kobyła") jak i podawanie tematów prac dyplomowych, można zgłosić poprzez wiadomość mailową do Sekretariatu Instytutu.

Data opublikowania: 14.08.2019
Osoba publikująca: Agata Dworzak