HARMONOGRAM LETNIEJ POPRAWKOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ

Historia sztuki

Wstęp do historii sztuki: 12.09. godz. 9:00 Sala Lanckorońskich test, następnie egzamin ustny w gabinecie

Historia sztuki starożytnej: 2.09. godz. 9:00, egzamin ustny w gabinecie, 9.09. godz. 9:00 egzamin ustny w gabinecie

Ikonografia: 4.09. godz. 9:00 Sala Lanckorońskich

Język łaciński: 9.09. godz. 10:00 sala 36

Nauki pomocnicze historii: 5.09. godz. 10:00

Historia sztuki nowożytnej:  2.09. godz. 12:00 test, Sala Lanckorońskich, 3.09 godz. 13:00 egzamin ustny w gabinecie

Historia filozofii: 9.09. godz. 9:00 sala 8

Studia II stopnia

Metodologia: 10.09. od godz. 9:00 w gabinecie

Podstawy komunikacji społecznej: 

Problem pamięci...: 10.09. od godz. 9:00 w gabinecie

Ochrona dóbr kultury

Wstęp do historii sztuki i styloznawstwo: 4.09. godz. 10:00, w gabinecie

Doktrny konserwatorskie w ujęciu historycznym: 10.09. godz. 16:00 sala 8

Inwentaryzacja. Podstawy teoretyczne: 

Prawna i konserwatorska ochrona dziedzictwa archeologicznego:

Historia sztuki powszechnej: 2.09. godz. 14:00 sala 39 oraz 9.09. na godz. 17:00

Historia sztuki polskiej: 3.09. godz. 11:00, Sala Lanckorońskich

Zabytki w odbiorze społecznym: 3 września, godz. 13:00, sala 8

Wstęp do etnografii: 

Etnologiczne i kulturoznawcze perspektywy badań nad dziedzictwem kulturowym:

EGZAMIN DYPLOMOWY

Historia sztuki: 3-4.09. od godz. 9:00, sala 43

ODK: 4.09. od godz. 10:30, sala 36

Data opublikowania: 05.08.2019
Osoba publikująca: Agata Dworzak