Rozliczenie roku akademickiego 2018/2019

Wszyscy studenci, którzy uzyskali już wszystkie oceny i zaliczenia wymagane programem studiów, proszeni są o jak najszybsze zgłoszenie programu do rozliczenia roku w USOSie

Im szybciej zgłosi się program, tym szybciej zostanie on rozliczony i uniknie się czekania na rozliczenie we wrześniu, z widmem braku możliwości rejestracji na przedmioty w kolejnym roku akademickim. 

Data opublikowania: 05.07.2019
Osoba publikująca: Agata Dworzak