Zapisy na zajęcia WF od roku akad. 2019/2020

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ informuje, że w roku akademickim 2019/2020 zostaną zmienione zasady rejestracji żetonowej na zajęcia wychowania fizycznego. Przez cały czas trwania rejestracji wszystkie grupy wf będą otwarte dla studentów wszystkich kierunków. Każdy student będzie mógł wybrać preferowany rodzaj aktywności ruchowej:

  • wychowanie fizyczne ogólne,
  • zespołowe gry sportowe,
  • fitness,
  • zdrowy kręgosłup,
  • zajęcia na pływalni,
  • zajęcia korekcyjne (skierowanie od lekarza),
  • oraz dla wybitnie sprawnych sekcje sportowe  w różnych dyscyplinach (o przyjęciu decyduje trener).  

Do tej pory każdy program studiów miał dedykowany termin swoich zajęć. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji zostaną zamieszczone na stronie SWFiS UJ.

Studenci będą mogli wybierać zajęcia w przedziale czasowym od 7.30 do 19.00.

Data opublikowania: 06.06.2019
Osoba publikująca: Agata Dworzak