PRACE DYPLOMOWE - skrót postępowania administracyjnego

Na podstawie Zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku w/s elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i  magisterskich w Archiwum Prac, uległy zmianie terminy związane z procedurą zaliczania pracy dyplomowej.

Studenci, którzy chcą złożyć egzamin dyplomowy i obronić pracę  do końca ostatniego roku  w ramach toku studiów (licencjat/magisterium) mają obowiązek rejestracji tytułu pracy i wszystkich danych w sekretariacie Instytutu w nieprzekraczalnym terminie do  1  września, kolejnym etapem jest wprowadzenie pracy do systemu Archiwum Prac, które musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 15 września. Recenzje pracy muszą zostać wprowadzone do systemu najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem  obrony. Zaliczenie seminarium dyplomowego będzie wpisane z chwilą gdy promotor zatwierdzi pracę (status pracy „4-wystawianie recenzji)  i musi nastąpić do końca roku akademickiego (do 30 września).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego (kobyła) jest wprowadzenie pracy do systemu „AP” oraz przesłanie jej do recenzji.

W przypadku osób rekrutujących się na studia II stopnia w lipcu, zgodnie z regulaminem studiów należy zgłosić do sekretariatu Instytutu tytuł pracy dyplomowej, nazwisko promotora i recenzenta najpóźniej trzy tygodnie przed planowaną obroną. Ponieważ egzaminy dyplomowe będą się odbywały 1 i 2 lipca - obrony przewidywane są na 4 i 5 lipca. Tym samym ostateczny termin wgrywania prac do systemu AP to 12 czerwca

W przypadku osób rekrutujących się we wrześniu obowiązują terminy zawarte w zarządzeniu Rektora.
Data opublikowania: 03.06.2019
Osoba publikująca: Agata Dworzak