HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ

Historia sztuki

Wstęp do historii sztuki: 27.06. godz. 10.00 Sala Lanckorońskich test, następnie egzamin ustny w gabinecie, 28.06. od godz. 10:00 egzamin ustny w gabinecie

Historia sztuki starożytnej: 17-18.06. godz. 9:00, 29.06. godz. 9:00

Ikonografia: 19.06. godz. 13:45 Sala Lanckorońskich, 24.06. godz. 9:30-11:00, Sala Lanckorońskich

Język łaciński: 19.06. godz. 10:00, Sala Lanckorońskich

Nauki pomocnicze historii: 11.06, godz. 16:45, sala 14, ul. Anny 6

Historia sztuki nowożytnej:  26.06. godz. 12:00 test, Sala Lanckorońskich, 27.06 godz. 12:00 egzamin ustny w gabinecie

Historia filozofii: 17-18.06. godz. 9:00 w gabinecie

Historia sztuki średniowiecznej: 18.06. godz. 9:00, s. 8 (egzamin wyłącznie dla uprawnionych studentów)

Studia II stopnia

Metodologia - ćwiczenia: 19.06. godz. 12:00 kolokwium, sala 40

Metodologia: 24-25.06. godz. 9:00 egzamin ustny w gabinecie

Podstawy współczesnej kultury wizualnej: 

Podstawy komunikacji społecznej: 30.05. godz. 14:00, sala 40

Ochrona dóbr kultury

Wstęp do historii sztuki i styloznawstwo: 25.06. godz. 10:00, w gabinecie

Doktrny konserwatorskie w ujęciu historycznym: 18-19.06. godz. 9:00, sala 36.

Inwentaryzacja. Podstawy teoretyczne: 26.06. godz. 14:00

Prawna i konserwatorska ochrona dziedzictwa archeologicznego: 19.06 godz. 9:00 w s. 113 w Instytucie Archeologii UJ (Gołębia 11)

Historia sztuki powszechnej: 27.06 godz. 9:30 sala 40

Historia sztuki polskiej: 18.06. godz. 11:00, Sala Lanckorońskich

Zabytki w odbiorze społecznym: 11.06. godz. 11:45, sala 8

Wstęp do etnografii: 17.06, godz. 10:00, Instytut Etnologii i Antropologii, sala 315,

Etnologiczne i kulturoznawcze perspektywy badań nad dziedzictwem kulturowym: 12.06. godz.17:00 sala 9 ul. Anny 6 

Data opublikowania: 15.05.2019
Osoba publikująca: Agata Dworzak