HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI POPRAWKOWEJ

HISTORIA SZTUKI

1. Historia technik artystycznych: 19 lutego, godz. 9:00 pok. 50

2. Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej: 21 lutego, godz. 10:00 test pisemny - Sala Lanckorońskich, od godz. 12:00 egzamin ustny w gabinecie. 

3. Historia sztuki średniowiecznej: 18 lutego, godz. 11:30, test Sala Lanckorońskich, część ustna od ok. 12:30 w gabinecie, 19 lutego, godz. 11:30, ustny, w gabinecie 

4. Historia sztuki XIX wieku: 18 lutego, godz. 10:00, test Sala Lanckorońskich (test), potem część ustna w gabinecie

5. Historia sztuki XX i XXI wieku: 21 lutego (czwartek), godz. 10:00, w gabinecie

6. Bibliografia i technologie informacyjne: 19 lutego, godz. 12:00, Sala Lanckorońskich 

STUDIA II STOPNIA HISTORIA SZTUKI

1. Dzieje myśli o sztuce: egzamin (po zaliczeniu) 18 lutego, godz.9:00, sala 40

ODK

1. Polskie prawo ochrony zabytków: 19 lutego (wtorek), godz. 17:00 Sala Lanckorońskich

Data opublikowania: 08.02.2019
Osoba publikująca: Agata Dworzak