HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ

HISTORIA SZTUKI

1. Historia technik artystycznych: 28-29 stycznia, godz. 9:00 pok. 50

2. Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej: 6 lutego, godz. 15:00 test pisemny - Sala Lanckorońskich, 7-8 lutego, od godz. 10:00 egzamin ustny w gabinecie.

3. Historia sztuki średniowiecznej: 4 lutego, godz. 9:00, test Sala Lanckorońskich, część ustna od ok. 11:00 w gabinecie, 5 lutego, godz. 9:00, ustny, w gabinecie

4. Historia sztuki XIX wieku: 28 stycznia, godz. 10:00, test Sala Lanckorońskich

5. Historia sztuki XX i XXI wieku: 7-8 lutego, godz. 10:00, gab. 49.

6. Muzealnictwo: 31 stycznia, godz. 13:15, Sala Lanckorońskich

7. Bibliografia i technologie informacyjne: 28 stycznia, godz. 14:00, Sala Lanckorońskich

8. Podstawy liturgiki: 25 stycznia, godz. 13:00, Sala Lanckorońskich; 29 stycznia, godz. 11:30, sala 43

9. Ikonografia architektury średniowiecznej: 28 stycznia, godz. 12:15, Sala Lanckorońskich, 1 lutego, godz. 10:00, Sala Lanckorońskich

STUDIA II STOPNIA HISTORIA SZTUKI

1. Dzieje myśli o sztuce - ćwiczenia: 28 stycznia, godz. 10:00 sala 40

2. Dzieje myśli o sztuce: 4-5 lutego, godz. 9:00, pok. 55

3. Antropologia kultury: 29 stycznia, godz. 9:45-10:15, s. 109, ul. Anny 6 

4. Wiedza o regionalnym dziedzictwie: 4 lutego, godz. 12:15, sala 8

ODK

1. Historia technik artystycznych: 28-29 stycznia, godz. 9:00 pok. 50

2. Wstęp do archeologii:

3. Nauki pomocnicze historii: 21 stycznia, godz. 13:15-14:45 

4. Historyczna geografia kulturowa I rok: 14 stycznia, godz. 18:30-20:00

5. Historyczna geografia kulturowa III rok: 21 stycznia, godz. 18:30-20:00

6. Ochrona niematernialnego dziedzictwa kulturowego: 

7. Plan zagospodarowania przestrzennego:

8. Muzealnictwo: 31 stycznia, godz. 12:00, Sala Lanckorońskich

9. Ochrona zasobów...: 21 stycznia, godz. 15:00-16:30

10. Polskie prawo ochrony zabytków: 29 stycznia, godz. 17:15, Sala Lanckorońskich

11. Wiedza o regionalnym dziedzictwie: 4 lutego, godz. 12:15, sala 8

Data opublikowania: 09.01.2019
Osoba publikująca: Agata Dworzak