Zmiana harmonogramu zajęć w dniach 11-12 października

W związku z obradami konferencji naukowej Oprawa artystyczna świąt i uroczystości w Polsce i z Polską związanych do roku 1939, która odbędzie się w naszym Instytucie w Sali Lanckorońskich i sali nr 40, w czwartek i piątek 11-12 października, Dyrekcja informuje o następujących zmianach w harmonogramie zajęć:

CZWARTEK – 11 października 2018

 1. dr S. Skrzyniarz/dr M. Grzęda, "Badania praktyczne nad dziełem sztuki" – wykład przeniesiony do sali 8
 2. dr M. Szyma, "Architektura gotycka w Czechach" – wykład zostaje odwołany
 3. mgr W. Sowała, "Oprawa artystyczna kultu świętych" – wykład zostaje odwołany
 4. prof. M. Fabiański, "Wybrane zagadnienia sztuki nowożytnej" – wykład zostaje odwołany
 5. dr S. Skrzyniarz, "Urban development..." – wykład zostaje odwołany
 6. mgr S. Kądziołka, "Średniowieczne przedstawienia zwierząt" – wykład zostaje odwołany
 7. dr hab. R. Quirini-Popławski, "Sztuka państw krzyżowców..." – wykład przeniesiony do sali 36

PIĄTEK – 12 października 2018

 1. dr D. Ziarkowski, "Wiedza o regionalnym dziedzictwie" – wykład przeniesiony do sali 36
 2. dr E. Skotniczna, "Rynek sztuki" – wykład przeniesiony do sali 8
 3. dr M. Grzęda, "Podstawy liturgiki" – wykład przeniesiony do sali 36
 4. dr M. Grzęda, "Sztuka w czasach Giotta" – wykład przeniesiony do sali 8
 5. dr hab. A. Betlej, "Wstęp do historii sztuki" – wykład zostaje odwołany
 6. mgr J. Radwan, "Informacja naukowa" – obie grupy mają zajęcia razem, o godz. 9:00 w sali 8
 7. dr S. Skrzyniarz, "Bibliografia..." – obie grupy ćwiczeń zostają odwołane
 8. dr S. Skrzyniarz, "Muzealnictwo - ćwiczenia" – obie grupy mają zajęcia razem, o godz. 14:30 w sali 36
 9. mgr E. Kozdęba-Łojek, "Między nauką a sztuką. Florilegium..." - wykład zostaje odwołany

Jednocześnie wszyscy wykładowcy odwołujący swe zajęcia w tych dniach zobowiązują studentów do uczestnictwa w obradach konferencji. Program konferencji dostępny jest w załączniku.

 

Data opublikowania: 09.10.2018
Osoba publikująca: Agata Dworzak