Odwołanie części zajęć w Sali Lanckorońskich w piątek, 5 października

Dyrekcja Instytutu uprzejmie informuje, że w związku z zaplanowanymi pracami technicznymi przewidzianymi w Sali Lanckorońskich w dniu 5 października w godzinach 8:00-14:30 zajęcia odbywające się w tej sali zostają odwołane.

Dotyczy to wykładów: dr Dominika Ziarkowskiego "Wiedza o regionalnym dziedzictwie", dr Ewy Skotnicznej "Rynek sztuki" oraz dr Mateusza Grzędy "Podstawy liturgiki".

Wykład monograficzny dr Mateusza Grzędy "Sztuka w czasach Giotta" odbędzie się według planu.

Data opublikowania: 03.10.2018
Osoba publikująca: Agata Dworzak