Zaliczenie "Praktyki w służbie konserwatorskiej..."

Przypominamy, że dokumenty związane z zaliczeniem obowiązkowej praktyki w służbie konserwatorskiej, instytucji związanej z ochroną dziedzictwa lub administracji terenowej powinny dotrzeć do koordynatora praktyki do dnia 15 września 2018 (koniec sesji poprawkowej). W przypadku przekazywania koordynatorowi dokumentów w formie elektronicznej (skan) oryginały należy  dostarczyć do Sekretariatu Instytutu w dogodnym terminie.

Data opublikowania: 11.09.2018
Osoba publikująca: Agata Dworzak