POPRAWKOWA LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA

Historia sztuki

I rok 

Wstęp do historii sztuki: 3.09, godz. 8:00, test Sala Lanckorońskich (w zależności od liczby przystępujących osób)

Historia sztuki starożytnej: 10.09, godz. 10:00, 11.09. godz. 10:00 p. 51

Podstawy ikonografii: 4.09. godz. 14:00, Sala Lanckorońskich

Język łaciński: 7.09. godz. 10:00, Sala Lanckorońskich

II rok

Historia sztuki nowożytnej: 3.09. godz. 12:00 test Sala Lanckorońskich

Historia filozofii 6.09. godz. 9:00, sala 43

III rok

Historia sztuki powszechnej i polskiej (egzamin dyplomowy): 4.09. i 12.09 - zapisy w sekretariacie zob. osobny komunikat

Studia II stopnia

I rok

Metodologia – ćwiczenia: 6.09. godz. 11:00, sala 43

Metodologia: 12.09. godz. 9:00

Rola dziedzictwa w określeniu tożsamości: 3.09. godz. 8:00, sala 8

Ochrona dóbr kultury

I rok 

Wstęp do historii sztuki i styloznawstwo: 7.09. godz. 11:00

Doktryny konserwatorskie: 5.09. godz. 10:00 sala 8

II rok

Historia sztuki powszechnej: 5.09. godz. 9:00, sala 8

Antropologiczne i kulturoznawcze perspektywy badań: 19.06. godz. 10:00, ul. Anny 6.

Wstęp do etnografii: 3.09 godz. 12:00, Instytut Etnografii

III rok 

Historia sztuki polskiej: 4.09. godz. 12:00, Sala Lanckorońskich

Zabytki w odbiorze społecznym: podczas dyżuru Pana Dyrektora Marka Walczaka

Egzamin dyplomowy: 4.09. i 12.09. - zapisy w sekretariacie, zob. osobny komunikat

 

Data opublikowania: 01.08.2018
Osoba publikująca: Agata Dworzak