Rozliczenia roczne programów studiów

Dyrekcja Instytutu uprzejmie przypomina i prosi Studentów, którzy uzyskali wszystkie zaliczenia wymagane programem studiów, o niezwłoczne zgłoszenie programu studiów do rozliczenia rocznego w systemie USOS. Zwlekanie ze zgłoszeniem do września będzie powodować znaczące wydłużenie czasu procedowania rozliczenia. 

Data opublikowania: 01.08.2018
Osoba publikująca: Agata Dworzak