Obrony prac licencjackich u dr hab. T. Rodzińskiej-Chorąży

Obrony prac licencjackich, których promotorem jest Pani dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, a recenzentem Pan dr Marcin Szyma, z zakresu historii sztuki oraz ochrony dóbr kultury, odbędą się w środę 4 lipca 2018, od godz. 9:00.

Studenci, którzy w tym terminie przystępują do obrony pracy, proszeni są o kontakt z sekretariatem w sprawie ustalenia konkretnej godziny.

Data opublikowania: 27.06.2018
Osoba publikująca: Agata Dworzak