Egzamin dyplomowy - przeniesienie terminu na wrzesień

Dyrekcja Instytutu uprzejmie przypomina wszystkim Studentom, że ewentualne przeniesienie egzaminu dyplomowego (tzw. "kobyły") z czerwca na wrzesień może zostać dokonane tylko po uprzednim złożeniu w sekretariacie podania z udokumentowanym powodem przesunięcia terminu (długotrwała choroba, pobyt na Erasmusie, równoległy dyplom na pierwszym kierunku studiów), w formie zwolnienia lekarskiego, potwierdzeń wyjazdu na stypendium czy wydruku z usosa na pierwszym kierunku. W innych przypadkach przesunięcia kobyły na wrzesień nie będą uwzględniane.

Data opublikowania: 06.06.2018
Osoba publikująca: Agata Dworzak