LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA

Historia sztuki

I rok 

Wstęp do historii sztuki: 25.06, godz. 8:00 test, Sala Lanckorońskich, 25-27.06. od 9:30 część ustna 

Historia sztuki starożytnej: 18-19.06. godz. 9:00.

Podstawy ikonografii: 20.06. godz. 13:30, Sala Lanckorońskich

Język łaciński: 21.06. zmiana godziny rozpoczęcia na 9:30-13:30

Nauki pomocnicze historii: 5.06. godz. 16:45, ul. Anny 6.

II rok

Historia sztuki nowożytnej: zmiana terminu 26.06. godz. 12:00 test Sala Lanckorońskich; 27.06. część ustna od godz. 12:00

Historia filozofii 19.06. godz. 9:00, sala 43

III rok

Podstawy krytyki artystycznej: na ostatnich zajęciach

Historia sztuki powszechnej i polskiej (egzamin dyplomowy): 26.06. i 28.06 - zapisy w sekretariacie

Studia II stopnia

I rok

Metodologia: 25-26.06. godz. 9:00.

Rola dziedzictwa w określeniu tożsamości: 22.06. godz. 14:00

II rok

Problemy współczesnej kultury wizualnej: 15.06. godz. 13:30, Sala Lanckorońskich

Edukacja artystyczna w szkole: 15.06. godz. 10:00, sala 40

Modele kuratorskie: zmiana terminu 26.06. godz. 17:00, sala 40

Ochrona dóbr kultury

I rok 

Wstęp do historii sztuki i styloznawstwo: zmiana godziny i terminu 26.06. godz. 13:00

Doktryny konserwatorskie: 18.06. godz. 9:00 sala 8, 25.06. 9:00, sala 8

II rok

Historia sztuki powszechnej: 20.06. godz. 12:00, sala 40

Antropologiczne i kulturoznawcze perspektywy badań: 19.06. godz. 10:00, ul. Anny 6.

Wstęp do etnografii: 18.06. godz. 12:00, Instytut Etnografii

Prawna i konserwatorska ochrona dziedzictwa archeologicznego: 21.06. godz. 9:00, Instytut Archeologii

Archeologia architektury w praktyce historii sztuki: 25.06. godz. 11:00, Sala Lanckorońskich, test 

III rok 

Historia sztuki polskiej: 20.06. godz. 10:00

Zabytki w odbiorze społecznym: 13.06. (ostatnie zajęcia), godz. 11:15

Egzamin dyplomowy: 26.06. od 16:00 i 28.06. od 9:00 - zapisy w sekretariacie

Data opublikowania: 16.05.2018
Osoba publikująca: Agata Dworzak