Pani dr Magda Kunińska informuje:

Pani dr Magda Kunińska informuje: wyznaczam termin kolokwium w sesji poprawkowej na poniedziałek, 19 lutego, godz. 10:00, sala 43.
Data opublikowania: 09.02.2018
Osoba publikująca: Agata Dworzak