Zimowa sesja poprawkowa

dotychczas zgłoszone terminy

Historia sztuki:

1. Historia technik artystycznych (I rok) - 23.02., od godz.13:30

2. Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej  21.02. godz. 12.00 test, sala 39. Egzamin ustny 22.02. godz. 12.00

3. Ikonografia architektury średniowiecznej (II rok) – 19.02. godz. 10:00, Sala 40 (test zaliczeniowy do egzaminu ze szt. średniowiecznej)

4. Historia sztuki średniowiecznej (II rok) – zmiana terminu - 21.02. (środa) godz. 9:00 -  test, Sala Lanckorońskich, następnie egzamin ustny

5. Historia sztuki nowoczesnej (do początku XX wieku) (III rok) - 19.02. godz. 10.00 - test, sala 39 następnie egzamin ustny

6. Historia sztuki XX i XXI wieku (III rok)- 22.02 (czw.) od godz. 10.00

7. Dzieje myśli o sztuce (II st.) -  zmiana terminu - 20.02. (wtorek), godz. 12:00

8. Antropologia kultury (II st.)

9. Muzeum i galeria jako przestrzeń ekspozycyjna (II st.) - 21.02. (środa), godz. 15:30, s. 43. 

 

Ochrona dóbr kultury

1. Historia technik artystycznych (I rok) - 23.02, godz.13:30

2. Polskie prawo ochrony zabytków (I rok) –

3. Muzealnictwo (I rok) -

4. Wstęp do archeologii (II rok) -

5. Sztuka cerkiewna w Polsce (II rok) - 21.02. godz. 12.00 test, sala 39

Data opublikowania: 06.02.2018
Osoba publikująca: Agata Dworzak