Zmiana organizacji zajęć w sali 36 w dniach 6 i 7 grudnia

W związku z odbywającą się w dniach 6-7 grudnia w sali 36 międzynarodową konferencją witrażową organizowana przez Pana Prof. Wojciecha Bałusa (program w załączeniu), zajęcia odbywające się w tych dniach w sali 36 zostają przeniesione do następujących sal:
 
6 grudnia (środa)
  • Proseminarium dra Rafała Quirini-Popławskiego odbędzie się w piwnicach Koła Naukowego
  • Wykład "Wybrane zagadnienia ochrony dzieł sztuki XX wieku" dr Magdaleny Kunińskiej odbędzie się w sali seminaryjnej (43)
  • Seminarium Dyrektora Marka Walczaka odbędzie się w sali seminaryjnej (43)
  • Seminarium kuratorskie i wykład z "Modeli kuratorskich" dra hab. Andrzeja Szczerskiego odbędą się w sali 8 i rozpoczną się z 15-minutowym opóźnieniem, czyli od godz. 16:45 
7 grudnia (czwartek)
  • Ćwiczenia z "Informacji naukowej" mgra Jacka Radwana odbędą się w sali 40. 
Data opublikowania: 03.12.2017
Osoba publikująca: Agata Dworzak