Właśnie ukazała się książka Joanny Utzig "Simplices fenestrae cistercienses. Geneza, treści ideowe i źródła estetyczne przeszkleń witrażowych w kościołach i klasztorach cystersów do połowy wieku XIII"

Z przyjemnością inforormujemy, że właśnie ukazała się książka Joanny Utzig "Simplices fenestrae cistercienses. Geneza, treści ideowe i źródła estetyczne przeszkleń witrażowych w kościołach i klasztorach cystersów do połowy wieku XIII".

Jest to XI tom serii "Studia z historii sztuki dawnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Narodowego w Krakowie" pod red. Marka Walczaka, wydawanej przez Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana.

Publikacja została dofinansowana z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki (zgodnie z umową nr DNM/SN/514747/2021) oraz ze środków Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Muzeum Narodowego w Krakowie.

Ze spisem treści można zapoznać się tu.

Data opublikowania: 16.09.2022
Osoba publikująca: Agata Dworzak