Dar Goethe-Institut Kraków dla Biblioteki Instytutu

W dniu 27 maja 2022 w siedzibie Goethe-Institut Kraków reprezentowanego przez dyrektora Dr. Clausa Heimesa oraz Dorotę Krakowską nastąpiło uroczyste przekazanie książek podarowanych Instytutowi Historii Sztuki na poczet księgozbioru bibliotecznego. Odbierającym w imieniu Instytutu Historii Sztuki był nasz student oraz przewodniczący Sekcji Sztuki Współczesnej KN SHS – Pan Marcin Pańtak. Publikacje te dotyczą postaci oraz twórczości Josepha Beuysa.


Jest to także, kolejne wydarzenie w ramach Krakowskich obchodów 100. Rocznicy urodzin Josepha Beuysa. W ubiegłym roku współpraca pomiędzy instytucjami zaowocowała wystawą ,,Artysta Szaman. Artystka Szamanka”, która dotyczyła reinterpretacji twórczości Beuysa przez młodych artystów wyłonionych w ramach open call. Zorganizowana została również konferencja naukowa ,,Sztuka jako rzeźba społeczna”. W przygotowaniu jest także film ,,Beuys. Między mitem a prorokiem”, składający się z przeglądu wypowiedzi czołowych polskich artystów różnych pokoleń, na temat odbioru dorobku Beuysa na gruncie polskim, stanowiące punkt wyjścia do dyskusji na temat pozycji artysty w polskiej sztuce współczesnej.  

Opiekunowie merytoryczni projektu: dr Dorota Jędruch, Dorota Krakowska  

Koordynatorzy projektu: Marcin Pańtak, Katarzyna Szachnowska 

Data opublikowania: 27.05.2022
Osoba publikująca: Agata Dworzak